Školní, vědecké práce a texty všeho druhu: rychle, kvalitně a originálně

Tipy a triky, strana 2


Psaní diplomové práce - 2. část

V této části si stručně přiblížíme strukturu, kterou by měla mít diplomová práce. Struktura diplomové práce Při tvoření diplomové práce je nutné zachovat toto pořadí jednotlivých částí: titulní list. Je zde téma práce, autor, datum, název univerzity a fakulty. prohlášení o samostatném vypracování diplomové práce. Autor se zde zavazuje, že sám práci vypracoval a uvedl...

Psaní diplomové práce - 1. část

Tímto článkem začneme seriál o diplomové práci. Postupně se dozvíme co to je, jak ji psát, jaké jsou její náležitosti atd. Co to je diplomová práce Diplomovou prací rozumíme rozsáhlejší odbornou studii, kterou píše student v závěru studia na vysoké škole. Tato práce by měla prokázat, že student rozumí zpracovanému tématu, dokáže ho analyzovat, interpretovat a obhájit stanoviska, ke kterým v rámci své...

Problémová gramatika-5.část N/NN

Občas je velmi problematické určit, zda v daném slově napsat jedno „n“, nebo dvě – „nn“. V tomto článku tedy najdete vysvětlenou pomůcku, jak daná přídavná jména psát. Jedno „n“ patří do slova, které je mnohdy problematické – „raný“1, a to ve významu časný a brzký. Další slovo, které je potřeba si zapamatovat, je slovo „dceřiný“, i sem překvapivě patří jen jedno „n“. Dalším...

Problémová gramatika - 3.část : Předpony S/Z

Předpony „s“ a „z“ bývají mnohdy opravdu oříškem, a proto je možno udělat při jejich psaní chybu, aniž by si to člověk uvědomil. Správné psaní těchto předpon komplikuje i fakt, že v mluveném projevu se výslovnost neshoduje s písmenem, které je v předponě napsáno. Nicméně i pro tento gramatický jev existují určitá pravidla, na jejichž zapamatování a osvojení postačí dodržování jednoho známého...

Problémová gramatika - 2.část : Předložky S/Z

Další oblastí v českém pravopise, která způsobuje nemalé potíže, je předložka „s“ nebo „z“. Přitom základní pravidlo pro jejich správné užití je vcelku jednoduché. Opět je důležité uvědomit si pád, ke kterému se předložka váže, nikoliv však výslovnost. Předložka z/ze se pojí s 2. pádem, nicméně v literatuře se můžeme setkat i s použitím předložky „s/se“ v tomto pádě. Nejsou to...

Problémová gramatika - 1.část : Mě/Mně

Zájmeno „já“ patří bezpochyby k jednomu z nejvíce užívaných slov v psaném projevu. Jeho správné skloňování ale dělá lidem nemalé potíže, existuje však velice jednoduché pravidlo, které si stačí zapamatovat a osvojit. Poté už bude probíhat užívání tvarů mě/mně gramaticky správně bez většího přemýšlení.Jak tedy zmiňované pravidlo funguje? Stačí si zapamatovat, že tvar ve 2. a 4. pádě je shodný,...

Probémová gramatika - 4.část: Čárka před spojkou ,,A''

Při psaní souvětí nás může potkat užití spojky „a“. Někdy je velmi těžké rozhodnout se, zda před ni patří čárka. K určování správné volby pomáhají pravidla, na které se v tomto článku společně podíváme. Mohlo by se na první pohled zdát, že před „a“ čárka nepatří téměř nikdy, což je ovšem mylná představa. Nejčastěji se spojka „a“ používá ve významu slučovacího poměru1....

Píšeme citace - 2. část

V minulé části jsme si přiblížili, jak citovat monografie a jejich části. Nyní se zaměříme na citaci z periodik a z internetových zdrojů. Citace z periodik Periodiky jsou myšlené noviny a časopisy.Ty musí obsahovat především název publikace a instituce, které jsou zodpovědné za vydávání. Dále nesmí chybět údaje o vydání, nakladatelství, místa vydání a standardní číslo ISSN (obdoba...

Píšeme referát - 1. část

Během středoškolských i vysokoškolských studií musíme připravit nesčetně referátů na nejrůznější témata. Co je to vlastně referát, čím se odlišuje od jiných prací a k čemu je určen? Pojďme si ho přiblížit… Referát Úkolem referátu je přinášet informace o vědeckém bádání. Tyto informace jsou určeny především k ústní prezentaci. I když není výjimkou, že se odevzdávají i v písemné podobě. ...

Píšeme referát - 2. část

V minulém článku jsme si přiblížili co je to referát a nyní si dáme 5 základních tipů, jak takový referát napsat. Referát je nutné připravovat na význačné téma, které má sílu oslovit - jinak bude referát fádní, nezaujme a bude bezcenný jak pro publikum, tak pro pisatele referátu. Určitě se v referátu zaměřte na to, aby informace, které sdělujete, byly z pravdivého zdroje. Nejlépe bude, když informace...
E-mailový zpravodaj

Zadejte Vaše jméno a email a získejte zdarma náš emailový zpravodaj.

Zrušit zpravodaje Nahrávám...

Zrušit zpravodaje
Zadejte Váš e-mail a zrušte odebírání našeho emailového zpravodaje.

Nahrávám...


Aktuality Všechny aktuality
Rychlý kontakt
Kamil Stýskala
Pod Paluchem 259
756 05 Karolinka

Telefon: +420 773 900 914
E-mail: info@referatyzababku.cz
ICQ: 205784486
Skype: referatyzababku.cz
ICQ: 264238131

Napište námPrávě se nacházíte: Referáty, seminárky, bakalářky, diplomky > Tipy a triky > Strana 2


Referáty, seminární práce, www.referatyzababku.sk