Školní, vědecké práce a texty všeho druhu: rychle, kvalitně a originálně

Základy společenských věd - filozofie - 1.částNejenom maturitním předmětem, ale také oblastí, jejíž jednotlivé vědní obory jsou do větší či menší míry zastoupeny v přijímacích testech na vysoké školy. Sféra široká, kterou nelze podceňovat. V nadcházejícím „seriálu“ se budeme věnovat jednotlivým oblastem vědy, jež mezi základy společenských věd patří. První část bude určena filozofii.

    Před samotným studiem je třeba vymezit základní studijní literaturu:

-    Durozoi – Roussel: Filozofický slovník. Praha 1994. ISBN 80-85764-07-5.
-    Filosofický slovník. FIN Olomouc 1998. ISBN 80-7182-064-4.
-    Brugger, W.: Filosofický slovník. Praha 1994. ISBN 80-206-0409-X.
-    Störig, H.-J.: Malé dějiny filosofie. Praha 1995. ISBN 80-7113-175-X.
-    Nicola, Ubaldo: Obrazové dějiny filozofie. Praha 2006. ISBN 80-242-1578-0.
-    Tretera, I.: Nástin dějin evropského myšlení: od Thaléta k Rousseauovi. Praha 1999. ISBN 80-7185-243-0.

Šíře směrů a témat, která filozofií prostupují, vyžaduje důkladnou přípravu. Spíše než detailní znalost jednotlivých osobností je lépe pojmout nejenom tento vědní obor v komplexní rovině – tedy být schopen prostupovat napříč jednotlivými časovými i tematickými sférami. K tomu může dopomoci následující přehled:

-    Antická filozofie:
o    Milétská škola: Thálés, Anaximandros, Anaximenés, Hérakleitos
o    Eleatská škola: Xenofanés, Parmenidés, Zenón
o    Atomisté: Empedoklés, Anaxagoras, Leukippos, Demokritos
o    Pythagorejci: Pythagoras
o    Sofisté: Protágoras, Gorgiás
o    Sokrates; Platón, Aristoteles
o    Stoicismus: Zenón
o    Epikureismus: Epikuros
o    Skepticismus: Pyrrhón
o    Novoplatonismus: Plotínos, Bohius
-    Křesťanská filozofie:
o    Patristika – sv. Augustin
o    Scholastika – Anselm z Canterbury, P. Abélard, T. Akvinský, R. Bacon, S. Duns, V. Ockham
-    Renesance a humanismus – M. Luther, N. Machiavelli, M. Kusánský, G. Bruno, T. More
-    Baroko:
o    Racionalisté: R. Descartes, B. de Spinosa, G. W. Leibnitz
o    Empiristé: F. Bacon, T. Hobbes, J. Locke
o    Liberalismus: G. Berkley, D. Hume
-    Francouzské osvícenství: Ch. L. Montesquieu, Voltaire, J. J. Rousseau
-    Encyklopedisté: D. Diderot, Helvétius
-    Německá filozofie: I. Kant, G. W. F. Hegel, S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, H. Bergson
-    Pozitivismus: A. Comte, J. S. Mill, W. James
-    Materialismus a marxismus: K. Marx, L. Feuerbach
-    Fenomenologie: E. Husserl
-    Existencionalismus: M. Heidegger, K. Jaspers, J. P. Sartre, M. Buber
-    Analytická filozofie: R. Carnap
-    Vídeňský kroužek: L. Wittgenstein
-    Témata a problémové okruhy dnešního filozofování:
o    Filozofická antropologie: Ch. Darwin, M. Scheler, H. Plessner, A. Gehlen
o    Jazyk – J. G. Hamann, J. G. Herder, W. von Humboldt, F. de Saussure, L. Wittgenstein, G. E. Moore, R. Carnap, J. L. Austin, N. A. Chomsky
o    Poznání a vědění – D. Hume, G. Frege, B. A. W. Russell, K. R. Popper, F. Schleiermacher, W. Dilthey, H. G. GadamerE-mailový zpravodaj

Zadejte Vaše jméno a email a získejte zdarma náš emailový zpravodaj.

Zrušit zpravodaje Nahrávám...

Zrušit zpravodaje
Zadejte Váš e-mail a zrušte odebírání našeho emailového zpravodaje.

Nahrávám...


Aktuality Všechny aktuality
Rychlý kontakt
Kamil Stýskala
Pod Paluchem 259
756 05 Karolinka

Telefon: +420 773 900 914
E-mail: info@referatyzababku.cz
ICQ: 205784486
Skype: referatyzababku.cz
ICQ: 264238131

Napište námPrávě se nacházíte: Referáty, seminárky, bakalářky, diplomky > Základy společenských věd - filozofie - 1.část


Referáty, seminární práce, www.referatyzababku.sk