Školní, vědecké práce a texty všeho druhu: rychle, kvalitně a originálně

Psaní diplomové práce - 6.část

V dnešním článku se zaměříme na volbu výzkumu pro vědeckou práci.

Jaký typ výzkumu zvolit?


Budete-li psát diplomovou práci či dělat nějaký jiný výzkum, je nutné zamyslet se nad tím, zda je lepší zvolit kvalitativní nebo kvantitativní typ výzkumu. Pojďme si je přiblížit. Kvalitativní typ výzkumu je vhodný, pokud se budete zabývat pouze několika případy.

Více se tento typ používá v humanitních vědách, konkrétně v psychologii, sociologii či pedagogice. V psychologii např. zkoumáme kazuistiky třeba jen pěti osob, ale za to jdeme hodně do detailu a zkoumáme problematiku z více úhlů.
Nejčastějším úkolem tohoto typu výzkumu je formulovat nové hypotézy či dokonce nové teorie. Ty však není vhodné zobecňovat, protože je třeba stále mít na mysli, že výzkumník měl k dispozici pouze malý výzkumný vzorek.

Kvantitativní typ výzkumu. Tento typ výzkumu se zaměřuje na určité znaky a zpracovává data statisticky. Většinou má velký výzkumný vzorek. Výzkumník si vybírá jasně definované proměnné a sleduje jejich rozložení v populaci. Cílem výzkumu je ověření určité hypotézy.

Kvantitativní výzkum se většinou zaměřuje na ověřování vztahů mezi proměnnými.
E-mailový zpravodaj

Zadejte Vaše jméno a email a získejte zdarma náš emailový zpravodaj.

Zrušit zpravodaje Nahrávám...

Zrušit zpravodaje
Zadejte Váš e-mail a zrušte odebírání našeho emailového zpravodaje.

Nahrávám...


Aktuality Všechny aktuality
Rychlý kontakt
Kamil Stýskala
Pod Paluchem 259
756 05 Karolinka

Telefon: +420 773 900 914
E-mail: info@referatyzababku.cz
ICQ: 205784486
Skype: referatyzababku.cz
ICQ: 264238131

Napište námPrávě se nacházíte: Referáty, seminárky, bakalářky, diplomky > Psaní diplomové práce - 6.část


Referáty, seminární práce, www.referatyzababku.sk